NKF Magasinet | 07. 3D-visualisering i Bodø
873
page-template-default,page,page-id-873,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Slik kan et område se ut, sett gjennom HoloLens.

3D-visualisering i Bodø:

Gir innbyggerne det rette bildet

Bodø kommune prøvde 3D-visualisering da reguleringsplanen var ute på høring. Det førte til at langt flere engasjerte seg.

Han kaller seg halvt spøkefullt StorDatakoordinator, Vesa Heikki Jäntti. I tett samarbeid med rådgiver Thomas Schultzi har han tatt fatt på en svært omfattende oppgave: å digitalisere byggesaksbehandlingen i Bodø kommune, med 3D-visualisering som fremtidens virkemiddel.

 

Store utfordringer

En stor oppgave, skal vi tro disse to.

– E-byggsak skulle gjøre det lett å få byggesøknader sendt og behandlet. Men da vi så på prosjektet, forsto vi fort at alle forutsetningene ikke var til stede. En god del standardisering manglet, og vi måtte forholde oss til systemer som ikke kommuniserte med hverandre. Det vil i fremtiden være store utfordringer knyttet til utveksling av informasjon, for eksempel mellom systemer som NAV og Altinn. I den digitale utviklingens navn snakker vi om et sluttprodukt med mange fallgruver – og vi snakker om en lang vei å gå, sier Thomas Schultzi og Vesa Jäntti.

 

Planbestemmelser

Det første pilotprosjektet som ble igangsatt, var «Digitalisering av planbestemmelsene».

– Et ledd i å gjøre digital behandling av planer tilgjengelig. Det handler om at alle tolkbare felter må defineres.  Bodø kommune har arbeidet med digitalisering av reguleringsbestemmelser og har digitalisert alle nye bestemmelser gjeldende etter Plan- og bygningsloven 2008.

– Vi har erfart at man må skille mellom hensikt med plan, fellesbestemmelser, bestemmelser for hvert arealbruksformål og rekkefølgebestemmelser svært nøye. Vår mal gikk som innspill til et nasjonalt prosjekt, sier Jäntti.

 

Stort engasjement

Bodø kommune valgte å starte med digitalisering av reguleringsplaner. Byggesaksavdelingen tok tak i et reelt prosjekt, der publikum ble invitert inn i prosessen på samme måte som tidligere – det var bare én viktig forskjell: Denne gangen kunne de gjennom bruk av HoloLens virkelig få et
reelt bilde av planens konsekvenser.

– Vi lanserte begrepet «mulighetsrommet» – de ytre rammene for maksimal utnyttelse av arealet. Visualisering skapte en større forståelse for det som var foreslått. Vi ville aldri fått et slikt engasjement uten denne muligheten, og vi ville heller aldri ha fått så kvalifisert engasjement, sier de to rådgiverne.

 

Bylab

Reguleringsplaner presenteres nå for publikum i «Bylab» – åpent hus på biblioteket i Bodø sentrum.

Dette har ifølge Schultzi og Jäntti utviklet seg til å bli en arena for engasjement og medvirkningsprosesser.

De to ser for seg at fremtidens søkerprosesser blir opp mot fulldigitalisert. I det digitale mulighetsrommet kan tiltakene plasseres, og de vil automatisk bli sjekket opp mot regelverk og andre eventualiteter. En slik tiltaksanalyse vil være svært tidsbesparende for alle parter.

 

Tjenesteinnovasjon

I fremtidens søkeverden mener de at nabovarsel vil være koblet opp mot Altinn, med mulighet til fleksibel, tredimensjonal visualisering gjennom en app.

Gjennom mange nye, digitale tiltak legger Bodø kommune til rette for tjenesteinnovasjon.

Teknologi handler om å sette mennesket i sentrum. Målet er å forbedre livskvaliteten til innbyggerne gjennom å bruke teknologi på en smartere måte for å kunne tilby tjenestene bedre enn vi gjør i dag. Målet til en smart by og kommune er å forbedre livskvaliteten til innbyggerne gjennom teknologi. D-visualisering gir økt innflytelse fordi det dreier seg om endring gjennom medvirkning.

– Dersom vi gjennom nye teknologiske løsninger kan nyttiggjøre oss innspill fra publikum for å gjøre Bodø til en god kommune å bo i, er vi svært fornøyd, sier Thomas Schultzi og Vesa Jäntti.

Stordatakoordinator Vesa Heikki Jäntti i Bodø kommune tar gjerne i bruk nye virkemidler for å gi innbyggerne bedre tjenester.
Teknologi handler om å sette mennesket i sentrum. Målet er å forbedre livskvaliteten til innbyggerne