Administrerende direktør Kirsti Kierulf i Norsk kommunalteknisk forening. Foto: Kjell Jørgen Holbye.

Uten kommunene stopper Norge opp

Hver dag går 280 000 ansatte i landets 356 kommuner på jobb for å sikre deg og din familie helt grunnleggende tjenester. De skaffer deg  rent vann i springen, brøytede veier, de henter avfall og bygger, drifter og vedlikeholder skoler, barnehager, sykehjem og idretthaller. I tillegg ivaretar de kommunens arealer gjennom areal- og samfunnsplaner og behandler byggesaker – og mye mer.

 

Uten kommune-Norge ville samfunnet stoppet opp – og likevel forblir hverdagsheltene som skaper selve grunnlaget for velferdssamfunnet, ofte usynlige.

 

Vi i NKF jobber hver dag med kunnskaps- og kompetansedeling mellom landets kommuner, slik at alle kommuner får muligheten til å lære av de som har funnet frem til beste praksis på sine områder.

Samtidig er det viktig for oss å løfte frem gode historier og la lyset skinne på de som utfører jobben. I dette bilaget kan du lese om sentrumsopprustning i Brønnøysund, vårrengjøring av gater og parker i Skien, og om hvordan Vestre Toten og Kristiansand er blitt Norges beste boligkommuner.

 

NKF ble etablert i 1907 med formål om å spre kunnskap, slik at alle kommuner kunne få tilgang til de nyeste metodene og verktøyene innenfor de kommunaltekniske fagene. Det fortsetter vi med hver eneste dag, og i dette bilaget kan du også lese mer om NKF og vår strategi for å bidra til å gjøre kommune-Norge stadig bedre.

 

God lesning!

 

Kirsti Kierulf

Administrerende direktør i NKF

Vi i NKF jobber hver dag med kunnskaps- og kompetansedeling mellom landets kommuner.