NKF Magasinet | A01. DIBK
928
page-template-default,page,page-id-928,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Sømløs dataflyt i byggesaker.

Digital byggesøknad:

Nå er motorveien åpnet

Enten du er profesjonell utbygger, arkitekt eller privatperson – snart er det mulig å spare både tid, krefter og penger på å søke om byggetillatelse digitalt via Fellestjenester BYGG, som er den nye plattformen for digitale byggesaker på Altinn.

Arbeidet med å utvikle Fellestjenester BYGG og legge til rette for digitale byggesøknader har pågått i drøye to år, og nå gjøres tjenesten tilgjengelig for brukere i alle kategorier. Det forteller direktør Per-Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

– Systemene er allerede tatt i bruk i mange byggesaker, og vi forventer at denne utviklingen vil fortsette i stort tempo, sier Horne.

Fellestjenester BYGG er en digital regelverksplattform utviklet av Direktoratet for byggkvalitet som kontrollerer og sender inn byggesøknader til riktig kommune.

– Blant tjenestene som nå er tilgjengelig, er digitalt nabovarsel, noe som betyr at det ikke lenger er nødvendig å sende nabovarsel i rekommandert post, forteller han. Nå kan nabovarsel leveres via Altinn, og naboene får varselet i samme tjeneste.

– Dette er en løsning som foreløpig tilbys av to leverandører, og den er tilgjengelig for profesjonelle aktører så vel som private utbyggere, poengterer Horne.

 

Men det digitale tilbudet stanser ikke der. Siden oppstarten i 2016 har DiBK samarbeidet med en rekke aktører, blant dem KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kommuner, IKT-leverandører og bransjeaktører om utvikling av systemer for digitaliserte byggesøknader – parallelt med kommunale saksbehandlingssystemer. Nå begynner arbeidet å bære frukter.

– Mer enn 100 kommuner har i dag tatt i bruk digitale saksbehandlingssystemer for byggesaker, som kan benytte data fra digitale søknadssystemer, og antallet øker stadig, sier Horne. Men du kan sende digitale byggesøknader også til de kommunene som ennå ikke er digitaliserte. Disse kommunene vil motta byggesøknadene som PDF-utskrifter.

– Alle søknader som sendes digitalt via Fellestjenester BYGG, vil komme frem til riktig kommune for behandling, understreker Horne.

 

Per i dag er seks digitale løsninger i drift – alle lett tilgjengelige på
www.dibk.no. Det gjelder Elektronisk nabovarsel fra Norkart, som er rettet både mot private og profesjonelle brukere, byggesøknaden.no fra Ambita og Norconsult, erklæring om ansvarsrett i Oslo kommune, ebyggsok.no fra Atea, Rørweb fra Rørentrepenørene og byggsøk.net fra Arkitektbedriftene, rettet mot profesjonelle brukere. Nye søknadsløsninger for privatpersoner er under utvikling og vil snart være på markedet.

– Alle disse tjenestene benytter Fellestjenester BYGG som plattform, forteller Horne.

– Det er en regelverksplattform som er integrert i Altinn, og hensikten er at det skal leveres så korrekte og fullstendige opplysninger som mulig til byggesaksbehandlerne ute i kommunene. Resultatet vil være raskere og ikke minst mer samordnet saksbehandling, sier han.

– Både kommuner og søkere bruker store ressurser på søknads- og behandlingsprosessen, og våre beregninger viser at potensialet for innsparing er enormt, understreker Horne.

 

Og dette er bare begynnelsen. Flere tjenester er under utvikling, og mange leverandører jobber på spreng for å levere og implementere systemer – både for søkere og saksbehandlere.

– Vi håper og tror at mange vil ta disse tjenestene i bruk, sier Horne, som også slår et slag for informasjonen og veiviserne på DiBKs hjemmesider.

– Her vil både profesjonelle og private utbyggere finne masse gode råd og tips for å gjennomføre en smidig søknadsprosess, sier han.

Alle søknader som sendes digitalt via Fellestjenester BYGG, vil komme frem til
riktig kommune for behandling.