NKF Magasinet | A06. NRV_NRA
933
page-template-default,page,page-id-933,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
I fjellet under Strømmen videregående skole er det sprengt en ekstra hall til OREA. Gunnar Bjørnson viser frem et anlegg som er i gang med de første testene.

Klare når nedbøren kommer

Nå blir det slutt på at renseanlegget ikke klarer å håndtere store nedbørsmengder. Nedre Romerike Avløpsselskap har sprengt plass til et nytt rensetrinn og tredobler kapasiteten.

OREA er et nytt rensetrinn som skal tre inn når det kommer store vannmengder inn til renseanlegget, forklarer Gunnar Bjørnson. Han er avdelingsleder med ansvar for utvikling i NRA og NRV – de interkommunale selskapene for vannforsyning og avløpshåndtering på Nedre Romerike.

 

TREDOBLER

– Det nye rensetrinnet tredobler kapasiteten og øker robustheten i anlegget.

OREA vil kunne rense 2800 liter i sekundet. I tillegg har dagens hovedrenseanlegg en kapasitet på 1400 liter. Men ikke minst skal det nye rensetrinnet stå klart hvis det skjer uforutsette hendelser eller planlagte revisjoner som helt eller delvis reduserer rensekapasiteten i dagens hovedanlegg.

 

KLART FOR FLOM

– OREA har ikke fullt ut den samme rensingen som hovedrenseanlegget, som har høygradig rensing av både fosfor, nitrogen og organisk stoff. OREA vil ha fosforrensing og god dekning av organisk stoff, men ikke nitrogenrensing, forteller Bjørnson.

Blir det store vannmengder i dag, må dagens renseanlegg slippe ut avløpsvann urenset.

– I stedet for å la urenset vann gå i overløp, kan vi nå rense det, sier han. VEAS på Slemmestad har tilsvarende løsning, men ellers er det ikke så mange som er så godt sikret mot ekstremvær.

 

OPPGRADERER

Det varierer fra år til år hvor mye avløpsvann som går forbi renseanlegget. Men noe har det vært hvert år. Økende tilknytning og mer ekstremvær vil øke antallet hendelser som overbelaster dagens hovedanlegg.

Dagens hovedanlegg har kapasitet til å håndtere befolkningsveksten på Nedre Romerike frem til rundt 2025. Da er planen å oppgradere hovedanlegget. Innen den tid har også Nittedal koblet seg til det interkommunale anlegget.

– Nå må vi begynne å se på hvilken teknologi vi skal benytte. Ambisjonen er at vi skal ha en mer arealeffektiv og mindre miljøbelastende teknologi, forklarer Bjørnson.

 

HOLDER RAMMEN

Teknologien rundt OREA er i hvert fall arealeffektiv nok. Det nye rensetrinnet renser dobbelt så mye som det gamle anlegget på ti prosent av arealet og er basert på Actiflo-teknologi.

– Kostnadsrammen er 258 millioner kroner, og prognosene tyder på at vi lander rundt 250, pluss prisstigning i byggetiden, forteller Gunnar Bjørnson.

Det nye rensetrinnet renser dobbelt så mye som det gamle anlegget på ti prosent av arealet.