NKF Magasinet | A08. IPJ
935
page-template-default,page,page-id-935,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

DIGITALISERING I KOMMUNENE

I mange fagområder betraktes digitalisering som en framtidsløsning, men innen vannforsyning har IPJ levert digitale løsninger siden 1978. Tradisjonelt har et driftskontrollanlegg styrt prosess, overvåket og varslet feil, men dagens driftskontrollsystemer er navet som omhandler alle driftsdata for va-anlegg og gir grunnlag for optimal drift, basis for prosjektering av nye anlegg og rapportering til overordnet myndighet. Dette stiller spesielle krav til oss som leverandør fordi man må beherske fagspennet fra prosesskunnskap til automasjon og informasjonsteknologi og sikkerhet.

 

NY TEKNOLOGI, TINGENES INTERNETT

Vannforsyning er en del av vår samfunnskritiske infrastruktur. Valg av rett teknologi til rett tid er vesentlig for å få langsiktige og driftssikre løsninger. Gode løsninger krever også et nært samarbeid med andre aktører. IPJ har hatt et nært samarbeid med Telenor siden 1985 og det har gitt gode kommunikasjonsløsninger for drift av vann- og avløpsanlegg. Nå lanseres IoT, Tingenes Internett, med en helt ny kommunikasjonsteknologi som gir bedre dekning på utilgjengelige steder. Det legges til rette for batteriopererte sensorer med lang levetid og at sensorer kan leveres med integrerte kommunikasjonsløsninger. Dette gir oss nye muligheter og gjennom vår partneravtale med Telenor er IPJ allerede i dag klar til å ta bruk ny IoT-teknologi.

 

OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT

Vannverk må produsere drikkevann av god kvalitet og bringe dette fram til forbruker på en energioptimal måte. I følge Mattilsynets undersøkelser har et gjennomsnittlig vannverk 38% lekkasjer. Lekkasjer medfører store ekstrakostnader for vannbehandling og pumping. Gjennom inndeling i forbrukssoner og en aktiv bruk av driftskontrollanlegget, blir vannverkseier bedre i stand til å vurdere hvor man mest effektivt skal rette innsatsen for å redusere vannlekkasjer og å sikre en optimal drift.

Klimaet er i endring, og allerede nå kan vi registrere en økning i styrtnedbør. Mange steder gir dette en ukontrollert belastning på avløpsnettet, med overløp og tilbakeslag i kjellere som resultat. Avløpsnettet må overvåkes ytterligere og overløp varsles. Styrtnedbør er ofte knyttet til begrensede områder og IPJ leverer nedbørmålere for å oppnå en mer finmasket overvåking av nedbør.

De største kostnadene ved drift av mange vann- og avløpsverk er knyttet til behandling og pumping av vann. Driftskontrollsystemet registrerer energiforbruket, men viktigere er å utnytte mulighetene for optimal drift av pumper og pumping på tider der energi er tilgjengelig til laveste pris.

Gjennom eksempler som reduserte vannlekkasjer, mindre utslipp og energioptimal drift gir et moderne driftskontrollanlegg et viktig bidrag til et mindre miljømessig fotavtrykk.

Valg av rett teknologi til rett tid er vesentlig for å få langsiktige og driftssikre løsninger.